Сигналноохранителни системи

Фирма „Дигитрон” ЕООД изгражда и поддържа сигналноохранителни системи.

Новите европейски стандарти гарантират високо, устойчиво ниво на работните параметри на сигналноохранителната техника. В момента действащият европейски стандарт за алармените системи е EN 50131.

Основно системата съдържа контролен панел за управление, клавиатура, датчици, вътрешни и външни сигнални устройства. За изграждането обикновено се използва алармен кабел 6х0.22мм. Работното напрежение на линиите за сигналноохранителните системи е 12V DC.

При прекъсване на захранващото напрежение автономната работа на системата се резервира за минимум 24 часа с подходящи акумулатори.

Датчиците, които се използват в сигналноохранителните системи, реагират на различни фактори: обемни (при движение), акустични (при счупване на стъкло), магнитно-управляеми контакти (при отваряне на врата), вибрационни (при къртене, пробиване, удар), комбинирани.

Датчиците се свързват в линии, които се групират. Това зониране позволява разделянето на охраняемия обект на подобекти.

Различават се два основни типа сигналноохранителни системи: конвенционални и адресируеми.

Изборът на контролния панел зависи от броя на зоните, които ще бъдат обособени в обекта. Управлението се осъществява чрез клавиатура или дистанционно управление. Клавиатурата може да бъде с LED индикация или с LCD дисплей, визуализиращ състоянието на системата с текст или графични символи.

От значение е и мястото, на което ще се монтира контролния панел. То трябва да бъде скрито и максимално защитено от посегателства.

Основни възможности на сигналноохранителните системи:

– известяване по GSM при алармен сигнал;

– изграждане на локална сигналноохранителна система;

– надграждане на вече изградена система;

– интегриране пожароизвестителни датчици към системата;

– действие на системата при присъствие в обекта на домашни любимци;

– включване само на определени от клиента зони;

– подробни справки за алармени събития и др.

Избор на датчици

Датчиците в системата следят един или няколко параметъра на наблюдаваното състояние и по тяхната стойност се съди за отсъствието или наличието на алармено състояние. Стойностите на параметрите в нормално състояние се знаят и в модерните системи са предварително записани и запомнени. На базата на получените сигнали, обработващото устройство установява дали трябва да бъде генерирано алармено съобщение или не. Отношението на максималния и минималния обхвати на регулиране на чувствителността на детектора не трябва да бъде по-голямо от 3:1.

Детекторите трябва да отговарят на изискванията за надеждност и трябва да са преминали нормативно определените тестове – изпитване срещу саботаж, въздействие на топлина, студ, удари и вибрации, електрически импулси, електростатичен разряд, електромагнитни полета и др.

В алармените системи се използват основно следните видове датчици:

Пасивни инфрачервени датчици – използват се за вътрешна охрана на помещенията. Най-съвременните модели различават видовете присъствие в помещенията и не генерират алармен сигнал при наличието на животни и други домашни любимци до определени килограми.

Контактни датчици – използват се за охрана на врати и прозорци от неправомерно отваряне. Имат важно значение за правилното програмиране на контролния панел.

Акустични датчици – тяхната функция е да регистрират счупването на прозорци и стъклени витрини.

Вибрационни и сеизмични – реагират на определен тип вибрации и удари по защитените повърхности. В този клас устройства има микропроцесорни датчици, които могат да бъдат настройвани по отношение на броя и силата на ударите.

Микровълнови – могат да бъдат активни и пасивни, използват се основно при изграждане на външни и вътрешни периметрови системи.

Ултразвукови – използват се основно при изграждане на системи от висок клас, например охрана на трезорни помещения.

Комбинирани датчици – комбинация от инфрачервен и микровълнов датчик, която носи много висока сигурност и ниско ниво на фалшиви сработвания.

Активни инфрачервени бариери – активни устройства с предавател и приемник, използващи се при охрана на външен и вътрешен периметър.

Датчик за наличие на вода – детектира наличие на вода, използва се в помещения с вероятност от наводнения.

Пожароизвестителни датчици – интегрират се в домашните охранителни системи и чрез релейна основа се свързват към контролния панел.

В последните години много от световните производители на охранителна техника се ориентират към производство и на безжични охранителни системи, подходящи при обекти, в които не е предвидено предварително окабеляване.

Устройства за сигнализация и комуникация

Проектирането на системата изисква подбор на устройства за звукова и визуална сигнализация, както и избор на най-подходящия начин за пренос на сигналите. Необходимо е да се предвиди външна и вътрешна сирена в обекта. Силата на звука на тези устройства в повечето случаи е достатъчна, за да предотврати кражба. Също така, трябва да се предвиди начин за известяване на фирмата за централизирана охрана. Преносът на сигналите може да се осъществи по радиопредавател, телефонен комуникатор или TV комуникатор, който предава видео образ, съобразен със зоната, от която е сработването на системата. Също така, някои от предлаганите на пазара СОТ-панели имат възможност за мобилна връзка през Интернет или през GPRS мрежите на мобилните оператори за предаване на алармени сигнали и отдалечено администриране. С помощта на GPRS интерфейсна карта системата може да бъде свързана с контролен център или PC с инсталиран софтуер за отдалечено програмиране (RPS). Защитата е осигурена посредством потребителско име и парола или защитен IP-тунел (VPN). Мобилната Интернет свързаност дава възможност връзката да бъде наблюдавана постоянно, като прекъсванията на свързаността се откриват и докладват в рамките на няколко минути. Решението е подходящо за осигуряване наблюдението на обекти, за които не може да се осигури телефонна линия или мрежова връзка.

Проектиране

Фирма „Дигитрон” ЕООД предлага професионално проектиране на сигналноохранителните системи. Основната цел е постигане на максимална сигурност.

При проектирането се вземат под внимание: вида на обекта, изискванията на инвеститора, броя, височината и обема на помещенията, подстъпите и входовете към обекта, наличието на стъклени и отваряеми части. Следва конфигуриране на подходяща за спецификата на обекта сигналноохранителна система.

Доставяне

Работим дългосрочно с реномирани доставчици на елементите, с които се изграждат сигналноохранителните системи. Техниката е придружена с гаранционна карта.

Изграждане

Предлагаме изграждане на сигналноохранителни системи, както за обществени сгради, хотели, складове, производствени помещения, така и за дома, офиса, специализирани помещения, периметрова охрана на открити пространства и др.

Монтираните от нас системи могат да бъдат поети под охрана от лицензираните фирми за физическа охрана в България или да са изградени за локално приложение.

След изграждането провеждаме обучение за работа със сигналноохранителната система.

Поддръжане

Фирма „Дигитрон” ЕООД предлага поддържане на сигналноохранителните системи.

vutreshna sirena vunshna sirena razshiritelen modul magniten kontakt kontrolen panel kontrolen panel bezjichen klaviatura Touch klaviatura LED datchik za dvijenie vunshen cifrov klaviatura LCD datchik za dvijenie tavanen datchik za dvijenie cifrov datchik za dvijenie bezjichen datchik za dvijenie analogov datchik mikrovulnov datchik vibracionen datchik akustichen