За фирма "Дигитрон" ЕООД

Фирма „Дигитрон” ЕООД е създадена през 2007г. Фирмата е специализирана в областта на системите за сигурност. В сферата на сигурността са въведени нови европейски стандарти от CENELEC (Европейския комитет за стандартизация в областта на електротехниката) в отговор на нарастващото търсене на продукти, съответстващи на изискванията на EN, от страна на потребители и инсталатори на системи за сигурност. Европейските стандарти постепенно ще заменят съществуващите национални стандарти в Европа и действието им ще обхване също и европейските страни, които в момента нямат собствени установени стандарти. Целта на новите стандарти EN е да гарантират високо и устойчиво ниво на работните параметри за електронни системи за сигурност в цяла Европа. Фирмената политика се осъществява на базата на коректно отношение към служителите, клиентите, доставчиците и партньорите. Успехът ни се дължи на квалифициран персонал с професионален опит и качествено изпълнение на услугите, които предлагаме. Гарантираме висока отговорност към конфиденциалната информация, свързана с естеството на работа. Правилното конфигуриране на системите за сигурност позволява постигане на високо ниво на защита на хора и имущество. Предлагаме и интегрирани системи, които включват комбинация от сигналноохранителна и пожароизвестителна система, система за контрол на достъп и система за видеонаблюдение. Фирма „Дигитрон” ЕООД предлага проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддържане на системи за сигурност, създавайки целия процес от идеята за специфичния начин на изграждане на всеки обект до осигуряване на желаната от клиента защита. Фирмата предлага също разработване и реализиране на различни решения в областта на системите за сигурност, в зависимост от изискванията на клиента.

ВИСОКО НИВО НА ЗАЩИТА

КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ

РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ТЕХНИКА